തൃശൂരിന് വിഷ രഹിത മൽസ്യം: ആധുനിക ഫിഷ് വെൻഡിംഗ് കിയോസ്‌കുകൾ എത്തുന്നു..

പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിഷരഹിതവും ഗുണനിലവാര വുമുള്ളതായ...
rest in peacer dead death lady women

ഭർത്താവിനെയും, ഭാര്യയെയും വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി…

മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് കോഞ്ചേരി റോഡ് പണ്ടാരിപ്പറമ്പിൽ...
error: Content is protected !!