വേനല്‍മഴ കനക്കും, ജാഗ്രത വേണം…

ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട...

പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ; കരിപ്പൂരിൽ വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നു..

കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായതിനാല്‍ കരിപ്പൂരിൽ വിമാനങ്ങൾ...
error: Content is protected !!