27ന് സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി..

സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾക്ക് ഈ മാസം...

ഓണപ്പരീക്ഷ 16 മുതൽ 24 വരെ.

സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാം പാ​ദ​വാ​ർ​ഷി​ക...
error: Content is protected !!