തൃശൂർ ജില്ലയിൽ വെളളിയാഴ്ച 184 പേർക്ക് കൂടി കോ വിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. 105 പേർ രോഗമുക്തരായി.

Covid-Update-Snow-View

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ വെളളിയാഴ്ച 184 പേർക്ക് കൂടി കോ വിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. 105 പേർ രോഗ മുക്തരായി. ജില്ലയിൽ രോഗ ബാധിതരായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 1992 ആണ്. തൃശൂർ സ്വദേശികളായ 30 പേർ മറ്റു ജില്ലകളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു. ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ കോ വിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 6419 ആണ്. ഇതു വരെ രോഗമുക്തരായത് 4367 പേർ.

വെളളിയാഴ്ച ജില്ലയിൽ സമ്പർക്കം വഴി 177 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിൽ 3 പേരുടെ രോഗ ഉറവിട മറിയില്ല. ക്ലസ്റ്ററുകൾ വഴിയുള്ള രോഗബാധ ഇപ്രകാരം. ദയ ക്ലസ്റ്റർ 5 (ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ), കെഇപിഎ ക്ലസ്റ്റർ 2, ആർആർ മെഡിക്കൽസ് ക്ലസ്റ്റർ 2, എലൈറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ 2 (ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ 1)

മറ്റ് സമ്പർക്ക കേസുകൾ 162, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ-1, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന 5 പേർക്കും വിദേശത്തുനിന്ന് വന്ന 2 പേർക്കും കോ വിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിൽ 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ 14 പുരുഷൻമാരും 15 സ്ത്രീകളും 10 വയസ്സിന് താഴെ 12 ആൺകുട്ടികളും 10 പെൺകുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു