ജില്ലയിൽ വ്യാഴാഴ്ച (ആഗസ്റ്റ് 13) 75 പേർക്ക് കൂടി കോ വിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Covid-Update-thrissur-district-collector

ജില്ലയിൽ വ്യാഴാഴ്ച (ആഗസ്റ്റ് 13) 75 പേർക്ക് കൂടി കോ വിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 47 പേർ രോഗമുക്തരായി. ജില്ലയിൽ രോഗബാധിതരായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 471 ആണ്. തൃശൂർ സ്വദേശികളായ 12 പേർ മറ്റു ജില്ലകളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു. ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2195 ആണ്. ഇതുവരെ രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം 1708 ആണ്.

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 73 പേരും സമ്പർക്കം വഴി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവരാണ്. ഇതിൽ 7 പേരുടെ രോഗ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. അമല മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 15 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ 19 പേർ ഈ ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്ന് രോഗബാധിതരായി. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ-10, അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ വേളൂക്കര-5, മിണാലൂർ ക്ലസ്റ്റർ-5, പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ-5, ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ-4, മങ്കര ക്ലസ്റ്റർ-2, മറ്റു സമ്പർക്കം-16 എന്നിങ്ങനെയാണ് സമ്പർക്ക രോഗബാധിതരുടെ കണക്ക്. വിദേശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ 2 പേർക്കും രോഗം ബാധിച്ചു.

രോഗം സ്ഥീരികരിച്ച് തൃശൂർ ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിലും മറ്റ് ആശുപത്രികളിലും കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്‌മെൻറ് സെൻററുകളിലുമായി കഴിയുന്നവർ. വ്യാഴാഴ്ചയിലെ കണക്ക്:
ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ത്യശ്ശൂർ – 68, സി.എഫ്.എൽ.ടി.സി ഇ.എസ്.ഐ -നെഞ്ചുരോഗാശുപത്രി മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്- 20, എം. സി. സി. എച്ച്. മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്-06, ജി.എച്ച് ത്യശ്ശൂർ-11, കൊടുങ്ങലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി – 27, കില ബ്ലോക്ക് 1 ത്യശ്ശൂർ-60, കില ബ്ലോക്ക് 2 ത്യശ്ശൂർ- 49, വിദ്യ സി.എഫ്.എൽ.ടി.സി വേലൂർ-80, എം.എം.എം കോവിഡ് കെയർ സെന്റർ ത്യശ്ശൂർ – 18, ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി -8, ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി -2, സി.എഫ്.എൽ.ടി.സി കൊരട്ടി – 21, കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രി -6, ജി.എച്ച് . ഇരിങ്ങാലക്കുട – 12, അമല ഹോസ്പിറ്റൽ ത്യശ്ശൂർ – 4, ഹോം ഐസോലേഷൻ – 4.

നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന 9706 പേരിൽ 9234 പേർ വീടുകളിലും 472 പേർ ആശുപത്രികളിലുമാണ്. ജില്ലയിലെ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ

1. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 40 സ്ത്രീ.
2. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 14 ആൺകുട്ടി.
3. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 11 പെൺകുട്ടി.
4. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- പാറളം – 29 പുരുഷൻ.
5. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- പാറളം – 30 സ്ത്രീ.
6. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- പാറളം – 65 സ്ത്രീ.
7. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 49 പുരുഷൻ. 8. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- പാറളം – 5 പെൺകുട്ടി.
9. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- പാറളം – 9 ആൺകുട്ടി.
10. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 55 പുരുഷൻ.
11. അമല ക്ലസ്റ്റർ- കൈപ്പറമ്പ് – 29 പുരുഷൻ. 12. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 67 പുരുഷൻ.
13. അമല ക്ലസ്റ്റർ- കൈപ്പമംഗലം – 20 സ്ത്രീ.

14. അമല ക്ലസ്റ്റർ- അടാട്ട് – 44 സ്ത്രീ.
15. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ- വേളൂക്കര – 34 സ്ത്രീ. 16. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ- വേളൂക്കര – 2 പെൺകുട്ടി. 17. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ- വേളൂക്കര – 12 പെൺകുട്ടി.
18. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ- വേളൂക്കര – 60 സ്ത്രീ. 19. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ- വേളൂക്കര – 40 പുരുഷൻ. 20. സമ്പർക്കം- തിരുവില്വാമല – 2 ആൺകുട്ടി. 21. സമ്പർക്കം- തിരുവില്വാമല – 26 പുരുഷൻ.
22. സമ്പർക്കം- അവണിശ്ശേരി – 13 പെൺകുട്ടി. 23. സമ്പർക്കം- അവണിശ്ശേരി – 18 പെൺകുട്ടി.
24. സമ്പർക്കം- അവണിശ്ശേരി – 46 പുരുഷൻ. 25. സമ്പർക്കം- അവണിശ്ശേരി – 73 പുരുഷൻ.

26. സമ്പർക്കം- അവണിശ്ശേരി – 38 സ്ത്രീ.
27. സമ്പർക്കം- അവണിശ്ശേരി – 31 പുരുഷൻ. 28. സമ്പർക്കം- കാറളം – 38 സ്ത്രീ. 29. സമ്പർക്കം- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ – 26 പുരുഷൻ. 30. സമ്പർക്കം വരന്തരപ്പിളളി – 48 പുരുഷൻ.
31. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ – 44 സ്ത്രീ.
32. സമ്പർക്കം- കാറളം – 34 സ്ത്രീ.
33. സമ്പർക്കം- കാറളം – 45 പുരുഷൻ.
34. സമ്പർക്കം- മുരിയാട് – 62 പുരുഷൻ.
35. സമ്പർക്കം- മുരിയാട്- 54 സ്ത്രീ.
36. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ -റിലയൻസ് – അളഗപ്പനഗർ – 55 സ്ത്രീ. 37. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ -റിലയൻസ് – മറ്റത്തൂർ – 32 പുരുഷൻ.
38. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ -റിലയൻസ് – അളഗപ്പനഗർ – 63 പുരുഷൻ.
39. ഇരിങ്ങാലക്കുട ജി.എച്ച് ക്ലസ്റ്റർ – വേളൂക്കര – 53 സ്ത്രീ.

40. മങ്കര ക്ലസ്റ്റർ -ചേലക്കര – 42 സ്ത്രീ.
41. മങ്കര ക്ലസ്റ്റർ -ചേലക്കര – 54 പുരുഷൻ. 42. മിണാലൂർ ക്ലസ്റ്റർ – മിണാലൂർ – 41 സ്ത്രീ. 43. മിണാലൂർ ക്ലസ്റ്റർ – മിണാലൂർ – 43 പുരുഷൻ.
44. മിണാലൂർ ക്ലസ്റ്റർ – മിണാലൂർ – 6 ആൺകുട്ടി. 45. മിണാലൂർ ക്ലസ്റ്റർ – മിണാലൂർ – 62 സ്ത്രീ. 46. മിണാലൂർ ക്ലസ്റ്റർ – മിണാലൂർ – 68 പുരുഷൻ.
47. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – വടക്കാഞ്ചരി – 4 ആൺകുട്ടി. 48. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – വടക്കാഞ്ചരി – 24 സ്ത്രീ.
49. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – വടക്കാഞ്ചരി – പുരുഷൻ. 50. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – വടക്കാഞ്ചരി – 52 സ്ത്രീ.

51. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – വണ്ടാഴി – 36 സ്ത്രീ.52. കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന കാട്ടൂര് സ്വദേശി – 58 പുരുഷൻ. 53. സൗദിയിൽ നിന്ന് വന്ന പറപ്പൂക്കര സ്വദേശി – 25 പുരുഷൻ. 54. അമല ആശുപത്രി- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക -പറപ്പൂർ – 57 സ്ത്രീ. 55. അമല ആശുപത്രി- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – തോളൂർ – 54 സ്ത്രീ.

56. അമല ആശുപത്രി- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 49 സ്ത്രീ. 57. അമല ആശുപത്രി- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – കൈപ്പറമ്പ് – 48 സ്ത്രീ.
58. അമല ആശുപത്രി- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – വെങ്കിടങ്ങ് – 39 സ്ത്രീ.
59. അമല ആശുപത്രി- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – പാണഞ്ചേരി – 28 സ്ത്രീ.
60. അമല ആശുപത്രി- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – വേലൂര് – 44 സ്ത്രീ.

61. അമല ആശുപത്രി- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ – തോളൂര് – 50 പുരുഷൻ.
62. അമല ആശുപത്രി- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – തോളൂര് – 38 സ്ത്രീ.
63. അമല ആശുപത്രി- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക -അവണ്ണൂർ – 34 സ്ത്രീ.
64. അമല ആശുപത്രി- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക -എളവളളി – 49 സ്ത്രീ.
65. അമല ആശുപത്രി- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക -തോളൂര് – 50 സ്ത്രീ.
66. അമല ആശുപത്രി- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – എളവളളി – 50 സ്ത്രീ.
67. അമല ആശുപത്രി- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക -തൈക്കാട് – 39 സ്ത്രീ.
68. അമല ആശുപത്രി- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 42 സ്ത്രീ.

69. ഉറവിടമറിയാത്ത പാറളം സ്വദേശി – 68 സ്ത്രീ. 70. ഉറവിടമറിയാത്ത മറ്റത്തൂര് സ്വദേശി – 37 പുരുഷൻ. 71. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി – 18 ആൺകുട്ടി.

72. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി – 35 പുരുഷൻ.
73. ഉറവിടമറിയാത്ത വേളൂക്കര സ്വദേശി – 4 ആൺകുട്ടി. 74. ഉറവിടമറിയാത്ത വേളൂക്കര സ്വദേശി – 30 സ്ത്രീ.
75. ഉറവിടമറിയാത്ത പുത്തൂര് സ്വദേശി – 58 പുരുഷൻ.