തൃശൂര്‍ നഗരത്തെ ഇനി രാത്രിയെ പകലാക്കി ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകൾ…!!!

തൃശൂര്‍ നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജംഗ്ഷനുകളിലും ഹൈമാസ്റ്റില്ലാത്ത തൃശൂര്‍ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലും തൃശൂര്‍ നിയോജകമണ്ഡലം എം.എല്‍.എ. യും കൃഷിവകുപ്പുമന്ത്രിയും വി.എസ്. സുനില്‍ കുമാറിന്‍റെ ആസ്തിവികസന ഫണ്ടില്‍ നിന്നും 40,93,983/-രൂപ ചെലവഴിച്ച് 9 സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചു. മുന്‍സിപ്പല്‍ ഓഫീസിനു മുന്‍വശം, വെളിയന്നൂര്‍ ജംഗ്ഷന്‍, കൊക്കാലെ ജംഗ്ഷന്‍, ചേറൂര്‍ പോലീസ് അക്കാദമിക്കു സമീപം, നടുവിലാല്‍, ബിനി ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിനു സമീപം, പാറമേക്കാവ് അമ്പലത്തിന് മുന്‍വശം, ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിനു സമീപം, നടത്തറ എന്നീ 9 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചത്. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മേയര്‍ അജിത ജയരാജന്‍ സ്വിച്ചോണ്‍ കര്‍മ്മം നിര്‍വ്വഹിച്ചു.