കോവിഡ് പരിശോധന വേഗത്തിലാക്കാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ട്രൂനെറ്റ് സംവിധാനമെത്തി…

ജില്ലയുടെ കോവിഡ് ആശുപത്രിയായ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോവിഡ് പരിശോധന കൂടുതൽ വിപുലമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ട്രൂനെറ്റ് സംവിധാനമെത്തി. ദൂരയാത്ര കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന ഗർഭിണികൾക്കും അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയകൾ വേണ്ടവർക്കുമാണ് ട്രൂനെറ്റിലൂടെ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തുക.

കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ മരണം സംഭവിച്ചവർക്ക് രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നും ഇതിലൂടെ കണ്ടെത്താം. ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടു പേരുടെ സാമ്പിളുകൾ ട്രൂനെറ്റിലൂടെ പരിശോധന നടത്താനാകും. രണ്ടു മണിക്കൂറിനകം ഫലം ലഭിക്കും. തുടർന്ന് രണ്ടു മണിക്കൂറിന് ശേഷം അടുത്ത സാമ്പിളുകൾ വീണ്ടും പരിശോധന നടത്താം.

പരിശോധന ഫലം പോസിറ്റീവാണെങ്കിൽ സാധാരണ നടത്തിവരുന്ന ആർ ടി പി സി ആർ ടെസ്റ്റും നടത്തി കോവിഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കും. ഐ സി എം ആറിലൂടെയാണ് പുതിയ പരിശോധനാ യന്ത്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് ലഭിച്ചത്.