മുല്ലശ്ശേരിക്കാരുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയ്ക്ക് തുടക്കമായി..

മുല്ലശ്ശേരിയിലെ നൂറിലേറെ കുടുംബങ്ങളുടെ സ്വപ്നമായ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയ്ക്ക് തുടക്കമായി. മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ 14-ാം വാർഡ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തിക്കാണ് തുടക്കമായത്.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വകയിരുത്തിയ 10 ലക്ഷം ചെലവിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്ത് സ്ഥലത്ത് കുഴൽ കിണർ നിർമ്മിച്ച ശേഷം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച് പൊതു ടാപ്പ് വഴിയാണ് കുടിവെള്ള വിതരണം നടക്കുക.

10,000 ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ടാങ്ക് ഇതിനായി നിർമ്മിക്കും. നൂറിലധികം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു.

പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാറ്റിങ്ങ് കമ്മറ്റി ചെയർപേഴ്സൻ ജെന്നി ജോസഫ് നിർവഹിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പി ബെന്നി അധ്യക്ഷനായി. വാർഡ് മെമ്പർമാരായ സബിത ചന്ദ്രൻ, എ കെ ഹുസൈൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.