നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് സൗജന്യ ടെലികൗൺസിലിംഗ്..

കോ വിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഹോം ക്വാറന്റൈനിലും
സ്ഥാപന ക്വാറന്റൈനിലും കഴിയുന്നവർക്ക് കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടെലി കൗൺസിലിങ്ങ് ആരംഭിച്ചു. സൗജന്യമായാണ് സേവനം ലഭ്യമാകുക.

നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങളെ തീർത്തും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന കൗൺസിലിങ്ങിന് നഗരസഭയിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ടെലി കൗൺസിലിങ്ങിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ജെൻഡർ റിസോഴ്‌സ് സെന്ററിലെ ലിഷയും സംഘവുമാണ്.

10, പ്ലസ് ടു ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും പരീക്ഷയെ നേരിടുന്നതിന് നഗരസഭയിൽ നിന്നും ടെലി കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്.

ദാമ്പത്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ, കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങൾ, പഠന വൈകല്യം തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മാനസിക പ്രയാസങ്ങളും പിരിമുറുക്കങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും രാവിലെ 9 മുതൽ രാത്രി 8 മണി വരെ 81370 28602 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ കൗൺസിലിംഗ് സേവനം ലഭ്യമാവും.