ഗ്രീൻ സോണെങ്കിലും ജാഗ്രത തുടരും; നിരീക്ഷണത്തിൽ 943 പേർ

ജില്ലയിൽ വീടുകളിൽ 926 പേരും ആശുപത്രികളിൽ 17 പേരും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 943 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുളളത്. ശനിയാഴ്ച മൂന്നു പേരെ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 6 പേരെയാണ് ഇന്നലെ ഡിസ്ചാർജ്ജ് ചെയ്തത്.

ആറു സാമ്പിളുകൾ ആണ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത്. ഇതുവരെ 1271 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. അതിൽ 1236 സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം വന്നിട്ടുണ്ട്. 35 എണ്ണത്തിന്റെ ഫലം കൂടി ലഭിക്കാനുണ്ട്. ഇന്ന് 221 ഫോൺകോളുകൾ ജില്ലാ കൺട്രോൾ സെല്ലിൽ ലഭിച്ചു.

നിരീക്ഷണത്തിലുളളവർക്ക് മാനസിക പിന്തുണയേകുന്നതിനായി സൈക്കോ-സോഷ്യൽ കൗൺസിലർമാരുടെ സേവനം തുടരുന്നുണ്ട്. 35 പേർക്കാണ് ഇന്നലെ കൗൺസലിംഗ് നൽകിയത്.