കോവിഡ്‌ രോഗികളില്ലെങ്കിലും കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ ജില്ല; 905 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ..

ജില്ലയിൽ വീടുകളിൽ 885 പേരും ആശുപത്രികളിൽ 20 പേരും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 905 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുളളത്. വെളളിയാഴ്ച നിരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 5 പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 3 പേരെ ഡിസ്ചാർജ്ജ് ചെയ്തു.
ഇന്നലെ 31 സാമ്പിളുകൾ കൂടി പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. ഇതു വരെ 1265 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതിൽ 1225 സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം വന്നിട്ടുണ്ട്. 40 എണ്ണത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കാനുണ്ട്. ജില്ലാ കൺട്രോൾ സെല്ലിൽ 208 ഫോൺകോളുകൾ ആണ്
ലഭിച്ചത്. നിരീക്ഷണത്തിലുളളവർക്ക് മാനസിക പിന്തുണയേകുന്നതിനായി സൈക്കോ-സോഷ്യൽ കൗൺസിലർമാരുടെ സേവനം ജില്ലയിൽ തുടരുന്നുണ്ട്.17 പേർക്ക് ഇന്നലെ ഇതുവഴി കൗൺസലിംഗ് നൽകി.