ഇനി ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുളളത് 875 പേർ മാത്രം…

ജില്ലയിൽ ഇനി 875 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുളളത്.വീടുകളിൽ 870 പേരും ആശുപത്രികളിൽ 5 പേരും ആണ് ആശുപത്രികളിൽ തുടരുന്നത്. രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് തൃശൂരിൽ ആണ്.നിലവിൽ ജില്ലയിൽ ആർക്കും കോവിഡ് ഇല്ല.അസുഖം സ്ഥിരീകരിച്ചവരെല്ലാം തന്നെ രോഗവിമുക്തരായെങ്കിലും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ തുടരുന്നുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന 3 പേരെ കൂടി വിട്ടയച്ചു.പുതിയതായി 15 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. ഇതു വരെ 965 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. അതിൽ 950 സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം വന്നിട്ടുണ്ട്. 15 എണ്ണത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കാനുണ്ട്.