അതിരപ്പള്ളിയിൽ കാറിന് നേരെ കാട്ടാന ആക്രമണം

അതിരപ്പള്ളിയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം. ആനമല റോഡിൽ ആനക്കയം മേഖലയിൽ ആണ്വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ കാറിന്  നേരെ കാട്ടാന ആക്രമണം ഉണ്ടായത് . അത്ഭുതകരമായി  സഞ്ചാരികൾ  രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ വൈകീട്ടാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.

വാൽപ്പാറയിൽ നിന്ന് മലക്കപ്പാറ വഴി എറണാകുളത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന  എറണാകുളം സ്വദേശികളുടെകാറാണ്  ആന ആക്രമിച്ത് . റോഡരികിൽനിന്ന കാട്ടാന കാർ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടപ്പോൾ കാറിന് നേരെ പാഞ്ഞുവന്നു കാറിൻറെ ബോണറ്റിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. സഞ്ചാരികൾ ഉടൻ തന്നെ കാർ പുറകോട്ടു എടുത്തു.