കൊമ്പഴയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ടു ടെമ്പോ മറിഞ്ഞു

bike accident

ദേശീയപാതയിൽ കൊമ്പഴക്കടുത്ത്  നിയന്ത്രണം വിട്ടു ടെമ്പോ മറിഞ്ഞു . തൃശ്ശൂരിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്നിയന്ത്രണം വിട്ട് വാഹനം മറിഞ്ഞത്. ഡ്രൈവർക്ക് ചെറിയ പരിക്കുകൾ ഉണ്ട് . പുറകിൽ വന്ന ടിപ്പർ വാഹനത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംഭവ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന വാർഡ് മെമ്പർ ഷീല അലക്സ്ഉടൻതന്നെ ആംബുലൻസിനെയും ഹൈവേ എമർജൻസി ടീമിനെയും വിവരമറിയിച്ചു.