70 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി..

kanjavu arrest thrissur kerala

ഇരിങ്ങാലക്കുട ചുങ്കത്ത് ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ 40 ഓളം പാക്കറ്റുകളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 70 കിലോ കഞ്ചാവ് ഇരിങ്ങാലക്കുട കാട്ടൂർ പോലീസ് സംയുക്ത പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി.