ജില്ലയിൽ ആതുര സേവനം ഇനി വിരൽത്തുമ്പിൽ…

ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സേവനം ലഭ്യമാക്കാനായി കേരള ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തൃശ്ശൂർ
പുതിയ ഓൺലൈൻ ടെലി കൺസൾട്ടേഷൻ സേവനം ആരംഭിച്ചു.ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് ജനങ്ങളോടുള്ള സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായി സർക്കാർ ഡോക്ടർമാരുടെ ഈ ഉദ്യമത്തെ അകമഴിഞ്ഞ് അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്ന് കളക്ടർ പറഞ്ഞു.


അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയോ, നേരിട്ടോ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയശേഷം രോഗികൾക്ക് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. വൈകുന്നേരം 2 മുതൽ 6 മണി വരെ ലഭ്യമാകുന്ന സേവനം ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി
https://kgmoathrissur.com/specialist-consultation എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.