ജില്ലയിലെ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും വനിതകളുടെ ബുള്ളറ്റ് പട്രോളിങ്ങ് സംഘത്തെ സജ്ജമാക്കും…

തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് ജില്ലയിലെ എല്ലാ വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇനിമുതൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് ഓടിക്കും. തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ.ആദിത്യ ഐപിഎസ്സിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തൃശൂർ സിറ്റി വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സിന്ധുവിൻറെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക വനിതാ പോലീസ് ബുള്ളറ്റ് പട്രോളിങ്ങ് സംഘത്തിൻറെ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഘട്ടം ഘട്ടമായി ജില്ലയിലെ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേയും വനിതകൾക്ക് ബുള്ളറ്റ് ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം നൽകി ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തലത്തിലും വനിതകളുടെ പ്രത്യേക പട്രോളിങ്ങ് സംഘത്തെ സജ്ജമാക്കും. കൺട്രോൾ റൂം ഇൻസ്പെക്ടർ വി. ബാബുരാജനാണ് ഇതിൻറെ ചുമതല.