ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സന്ദർശകർക്ക് വിലക്ക്…

announcement-vehcle-mic-road

അതിശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്. തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്. കല്ലാർ, പൊന്മുടി, മങ്കയം ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സന്ദർശകർക്ക് വിലക്ക്. മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.