സംസ്ഥാനത്ത് ഗാർഹിക പാചകവാതക  വിലയും കൂട്ടി…

സംസ്ഥാനത്ത് ഗാർഹിക പാചകവാതക  വിലയും കൂട്ടി. എട്ട് ദിവസമായി പെട്രോളിന് കൂടിയത് ഒന്നര രൂപയിലേറെയാണ്. ഡീസലിന് ഒൻപത് ദിവസത്തിൽ കൂടിയത് രണ്ടര രൂപയുമാണ്. 15 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ 14.2 കിലോ സിലിണ്ടറിന് കൊച്ചിയിലെ വില 906.50 രൂപയായി.

ഈ വർഷം പാചക വാതകത്തിന് വർധിപ്പിച്ചത് 205.50 രൂപയാണ്. വാണിജ്യ പാചതവാതക വിലയിൽ മാറ്റമില്ല . 1,728 രൂപയായി തുടരും. രാജ്യത്തെ ഇന്ധന വിലയും ദിനം പ്രതി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.