കേൾവി പരിമിതി ഉള്ളവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങൾ ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ…

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും കേൾവി പരിമിതി ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ബുള്ളറ്റിനിലൂടെ ആംഗ്യ ഭാഷ നൽകാൻ ജില്ലാ കലക്ടർ എസ് ഷാനവാസ്. ജാതി മത കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ 18 വയസ്സ് തികയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു പോലെ പങ്കെടുക്കാവുന്ന ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ പറഞ്ഞു.

thrissur district

വോട്ട് ചെയ്യുകയെന്നത് അവകാശം മാത്രമല്ല പൗരധർമ്മം കൂടിയാണെന്നും കലക്ടർ ഓർമിപ്പിച്ചു. കോ വിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് എല്ലാവരും വോട്ടു ചെയ്യണം എന്നും അതിനായി പ്രായമായവർക്കും ഭിന്ന ശേഷിക്കാർക്കും കോ വിഡ് രോഗികൾക്കും വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.