ഗതാഗതം തടസപ്പെടും..

announcement-vehcle-mic-road

അത്താണി പുതുരുത്തി റോഡില്‍ കോട്ടപ്പുറം പാലത്തിനും മങ്ങാട് അമ്പലത്തിനും ഇടയില്‍ ക്രോസ് ഡ്രെയിന്‍ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനാല്‍ ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 16) മുതല്‍ വാഹന ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസപ്പെടും.